มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566” ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งส่งเสริมบุญบารมีและความเป็นสิริมงคลในชีวิต เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่ 2566
(วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.00 นาฬิกา)