“มทบ.27 ตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล ประจำปี 2564”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในการตรวจสภาพความพร้อมรบ และเดินทางไกล ประจำปี 2564 ณ สนามบินกองทัพบก ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมีกำลังพล นายทหาร, นายสิบ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมการฝึกเดินทางไกลจำนวน 160 นาย ระยะทาง 4 กิโลเมตร ในสัปดาห์แห่งการพร้อมรบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเดินทางด้วยเท้า และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ ค่ายประเสริฐสงคราม