“ยามเช้าวันอาทิตย์ที่สดใส มทบ.27 แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด อย่างต่อเนื่อง”
มณฑลทหารบกที่ 27 ออกรับซื้อพืช ผัก สวนครัว จากเกษตรกร 2 ราย ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได้ จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19) ที่ บ.ดงลาน ม.4 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และ บ.หนองจิก ม.5 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษนำมาประกอบอาหารให้กับกำลังพล ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน