“มทบ.27 ร่วมจัดตั้งจุดตรวจป้องกันบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง”

เจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดตั้งจุดตรวจ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อกวดขันมาตรการป้องกันบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว