“อาหารมื้อพิเศษ มอบให้…คนพิเศษ..
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ ให้กับทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ ณ โรงประกอบเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 27
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละ และมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มขีดความสามารถ ในห้วงที่รับราชการ พร้อมทั้งอวยพรให้น้องๆพลทหารประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป