“เกียรติศักดิ์ ชายชาติทหาร ภูมิใจที่รับใช้ชาติ”
มทบ.27 จัดพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและอำลาชีวิตรับราชการของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/63 จำนวน 39 นาย ที่ขอสิทธิลดวันรับราชการ จาก 2 ปี เป็นรับราชการ 1 ปี ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และจะอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ ในวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2564 นี้ ณ ลานหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
ในโอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการ ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน และไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ จำนวน 26 นาย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการที่ได้รับราชการทหารครบตามกำหนด และอำลาชีวิตรับราชการเป็นทหารกองหนุน อันจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป