“มทบ.27 ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ารับวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 1 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2”
พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด-19 โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร จนท.พยาบาล และกำลังพล ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และจัดวงคลาสสิคแบรนด์ บรรเลงเพลง ขับกล่อม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในวันนี้อีกด้วย