“รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดยโสธรและเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงาน รพ.สนามแห่งที่ 2 จ.ยโสธร
พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ต่อจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก หน่วย มทบ.27 ร.16 พัน.3 (โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จังหวัดยโสธร) โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ