มณฑลทหารบกที่ 27 ทำความสะอาด ล้างสิ่งปนเปื้อน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ “โควิด-19″ในค่ายทหาร
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning day
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในค่ายประเสริฐสงคราม ณ บริเวณ ด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสนับสนุนมาตรการของรัฐบาล และตามสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ที่มอบให้ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับปรับปรุง อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความแออัดของกำลังพล และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพล โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโรคซึ่งผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 50 นาย เป็นผู้ปฏิบัติงานล้างสิ่งปนเปื้อน ภายในค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งประกอบด้วย
1. อาคาร สำนักงาน กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
2. อาคารโรงนอนกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 (อาคารที่ 1)
3. อาคารโรงนอนกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 (อาคารที่ 2)
4. โรงประกอบเลี้ยงกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27
5. เรือนรับรองมณฑลทหารบกที่ 27
6. อาคารหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27
7. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สาขาค่ายประเสริฐสงคราม
โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมกิจกรรม ฉีดพ่นนำ้ยาทำลายเชื้อร่วมกับชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อพร้อมให้คำแนะนำ และให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย และในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อจะเข้าดำเนินการทำความสะอาด บริเวณบ้านพักของกำลังพล เพื่อที่จะควบคุม และ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในค่ายทหาร ซึ่งเป็นการพิทักษ์ ปกป้องกําลังพล และครอบครัว ของกองทัพบก เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการ ช่วยเหลือประชาชน ต่อไป