“มทบ.27 มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 1”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับน้องๆนักเรียนซึ่งบุตรหลานของกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์น้อย) รุ่นที่ 1 จำนวน 15 คน และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นมัคคุเทศก์น้อย มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 3 คน ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15-17 มีนาคม 2565 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เป็นมัคคุเทศก์น้อยนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายประเสริฐสงครามต่อไป