มทบ.27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ”ภายใต้โครงการ SMART 101 ระหว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม