น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้…
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานอภัยโทษ ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด ที่ได้พระพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัว จำนวน 15 คน และได้รับการลดโทษ จำนวน 36 คน เพื่อให้โอกาสได้กลับตนเป็นคนดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป