มทบ.27 มอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Entrance โครงการ”พี่ทหารสานฝัน” ที่ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จ.ร้อยเอ็ด
มณฑลทหารบกที่ 27 มอบทุนการศึกษาคอร์สภาษาอังกฤษ ในโครงการ พี่ทหารสานฝัน คอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะออนไลน์ คอร์ส Entrance”ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 8,000 บาท
โครงการดังกล่าว พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานโครงการพี่ทหารสานฝัน และอาจารย์ศักดิ์ครินช์ จงหาญ หรือ ครูนะ ผู้ดำเนินโครงการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ให้กับนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายโอกาสด้านการศึกษาที่ดีขึ้นอีกด้วย