“โครงการ พี่ทหารสานฝัน ต่อยอดทางการศึกษา สร้างอนาคตให้กับบุตรหลานของกำลังพล”
มณฑลทหารบกที่ 27 มอบทุนการศึกษาคอร์สภาษาอังกฤษ ในโครงการ พี่ทหารสานฝัน คอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะออนไลน์ คอร์ส Entrance” ซึ่งเป็นบทเรียนของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับประเทศ ให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของกำลังพลในหน่วยและหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 ที่มีผลการเรียนดี พฤติกรรมดี จำนวน 13 ทุนๆ ละ 8,000 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของกำลังพลและเป็นการส่งเสริมให้บุตรของกำลังพลได้รับการศึกษาที่ดี เข้าถึงสื่อการเรียนที่มีประโยชน์
ซึ่งโครงการดังกล่าว พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานโครงการพี่ทหารสานฝัน และอาจารย์ศักดิ์ครินช์ จงหาญ หรือ ครูนะ ผู้ดำเนินโครงการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันและเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง จึงสนับสนุนคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง