ศบภ.มทบ.27 เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน”เตี้ยนหมู่”
กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความเดือดร้อนบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลดงสิงห์ , จิตอาสาพระราชทาน , และจิตอาสาภัยพิบัติ ณ บ้านดงหวาย ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยทำการรื้อถอนและซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหาย ช่วยเหลือตัดต้นไม้,กิ่งไม้ที่โค่นล้มกีดขวางถนนภายในหมู่บ้าน
พร้อมกันนี้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 หรือ ขุนภักดี 27 ได้ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบในวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งได้รับคำขอบคุณ จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่