” ยศที่สูงขึ้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ กำลังพลนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวนที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน 5 นาย ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทให้กับกำลังพลผู้เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติงานราชการต่อไป