“จิตอาสาพัฒนาวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมี จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ