“มทบ.27 จัดพิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 38”
เมื่อ 15 ตุลาคม 2564 พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำค่ายประเสริฐสงคราม บวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ พิธีวางพวงมาลาหน้า อนุสาวรีย์พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม และ ประกอบพิธีสงฆ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ครบรอบปีที่ 38 โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชาของ มณฑลทหารบกที่ 27, นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด,ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่27,หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี