“ร่วมแรง ร่วมใจ ซ่อมแซมพนังกั้นนำ้”
ชุดช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับชาวบ้าน บ้านแซงแหลม หมู่ 7 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยบรรจุกระสอบทราย ซ่อมแซมพนังกั้นนำ้ที่ชำรุดรอบหมู่บ้าน