แม้แดดร้อนเพียงใด ทหารไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันโท มาโนช โคตรเพ็ชร ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความคืบหน้าการปฏิบัติงานการช่วยเหลือประชาชน กรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าทางเกวียน, หมู่ที่ 5 บ้านท่าเยี่ยม และ หมู่ที่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามมติของคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ดกรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 37 ราย พื้นที่ทั้งสิ้น 182 ไร่ 1 งาน 93 ตรว. โดยมี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบดำเนินการปรับเกลี่ยที่นาของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้เป็นพื้นที่นาสามารถเพาะปลูกข้าวหรือพืชพันธุ์อื่นๆ ได้ให้ทันตามฤดูกาล ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ได้เข้าดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 30 ราย พื้นที่ 152 ไร่ 88 ตรว. คิดเป็นร้อยละ 81.08 ในการนี้
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สอบถามความพึงพอใจในมาตรการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดร้อยเอ็ด,การปฏิบัติงานของ มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ตลอดจนสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจนโยบายของกองทัพบกและจังหวัดร้อยเอ็ดในการช่วยเหลือปรับเกลี่ยที่นาให้กลับมาสภาพเดิม จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 บ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 ราย สร้างความอบอุ่นใจ ความมั่นใจ ความพึงพอใจในการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง ดังคำที่ว่า “กองทัพบก กองทัพภาคที่ 2 และ จังหวัดร้อยเอ็ดจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”