“ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนร่วมให้การต้อนรับ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนพระองค์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
โดยมีพระดำรัสรับสั่งให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 500 ชุด มอบให้แก่ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ประสบอุทุกภัยในพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด