“One stop service คลิ๊กเดียวจบ … ครบทุกการสอบ”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เรื่องการรับสมัครสอบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน กองทัพบก ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน ชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด