“มทบ.27 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดท่าสะแบง จ.ร้อยเอ็ด”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นาง เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.27 และกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พระใบฎีกาอนุสรณ์ ปภฺสสโร วัดท่าสะแบง และ พระครูสุทธิวโรภาส รองเจ้าคณะ อ.ทุ่งเขาหลวง เจ้าอาวาสวัดท่าสะแบง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสร้างศาสนวัตถุ ศาสนสถาน โดยมี พุทธศาสนิกชนร่วมสมทบทุนทำบุญ จำนวน 7,819,710 บาท