มทบ.27 ร่วมกิจกรรมโครงการ “ตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 – 2565”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมโครงการ “ตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 – 2565 ณ ลานมณฑลพิธีสาเกตนคร บึงพลาญชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นาย สนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป และรับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป