เมื่อ 11 เม.ย.61 เวลา 1000 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. มอบหมายให้ พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง รอง เสธ.มทบ.๒๗ (1) เป็นผู้แทนเข้าตรวจระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ณ ศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจังหวัดร้อยเอ็ด ( ภ.จว.ร.อ. ) ผลการปฏิบัติ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) จังหวัด ร้อยเอ็ด มีสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถเชื่อมโยงกับ ทภ.2 ได้ในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ บริเวณบึงพลาญชัย