ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สร้างขวัญ กำลังใจ มอบของขวัญให้แก่กำลังพล เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 0830 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบพระพุทธรูป หลวงปู่ทวดให้แก่กำลังพล ที่เกิดในเดือน กรกฎาคม จำนวน 39 นาย ไว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิต ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการทหารเหล่าทหารการเงินดีเด่น ให้แก่ จ่าสิบเอกจักรพงษ์ สิงห์โพนงาม และ มอบรถเข็นสำหรับเด็กเล็กให้แก่บุตรของ จ่าสิบเอกพยัคฆ์ ถิตย์เลขา สร้างขวัญ และกำลังใจ ให้แก่กำลังพลและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละตลอดมา