“มทบ.27 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564””
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระกฐินพระราชทาน ให้กลุ่มบริษัท บีเจซี โดย นายเจริญ-คุณหญิงวรรณา ศิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดย พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด