วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 1300 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนให้กับ ผู้บังคับหมวด กองร้อยช่วยเหลือประชาชนฯ