“ส่งเสริมประชาธิปไตย รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง”
กำลังพลและครอบครัว สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 เข้ารับฟังการแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางนโยบายการบริหารและพัฒนา อบต.เหนือเมือง จากผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.เหนือเมือง จำนวน 3 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.เหนือเมือง เขตที่ 11 จำนวน 2 คน ซึ่ง มทบ.27 อยู่ในพื้นที่ อบต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยเน้นย้ำให้กำลังพลเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ตามภูมิลำเนาทุกนาย