พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกภูวเดช อุทัยพรหม หัวหน้ากองข่าว รักษาราชการแทน หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง กีฬาต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจัดโดย มูลนิธินาวาตรีสมาน กุนันโดยมี ดร.ตวง อันทะไชย เป็นประธานฯ ณ ศูนย์กีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านเปลือยนอก หมู่ที่ 11ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนถ้วยรางวัล และกำลังพลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อกระชับมิตร และสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อ 5 ธันวาคม 2562