มทบ.27 ต้อนรับ หน.คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ. ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ ศบภ.มทบ.27
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พลตรี อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ทบ.และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ร่วมต้อนรับ
ต่อจากนั้น คณะฯได้เดินทางไปพบปะผู้นำชุมชน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียง
และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดช่วยเหลือประชาชน กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ บ.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งและเข้าตรวจคันดินกั้นน้ำที่เสียหาย พร้อมมอบข้าวกล่องแก่ประชาชนในพื้นที่ บ.เปลือยตาล ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ คณะได้ชื่นชมการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถและเสียสละ