มณฑลทหารบกที่ ๒๗
รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งอัตราพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ผู้คุม (ชกท.๙๕๒) รจ.มทบ.๒๗ (อัตรา พลอาสาสมัคร) เหล่า สห. จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พลดุริยางค์ (ชกท.๐๒๑) มว.ดย.มทบ.๒๗ (อัตรา พลอาสาสมัคร) เหล่า ดย. จำนวน ๑ อัตรา
สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งแต่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.)
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๔๓๕๑-๔๘๑๗ หรือ ๐-๔๓๕๑-๔๘๑๓-๕ ต่อ ๒๐๙๐๘ หรือที่ลิงค์ http://mtb27.3bbddns.com:33960/fbsharing/2yI0ufmu