สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คุณเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะข้าราชการทหาร ตำรวจ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จิตอาสา นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้าทูลละอองพระบาทรับ-ส่งเสด็จฯ ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล บ้านโพนสูง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด