“มทบ.27 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ มณฑลพิธี ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยได้อยู่ดีมีสุข จวบจนปัจจุบัน