“มทบ.27 ร่วมงาน “สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมการแสดงผลสำเร็จโครงการ “สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด” ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดโดยมี นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ, ภาครัฐ, ภาคเอกชน, รัฐวิสาหกิจ, พ่อค้า คหบดี,ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป