“มทบ.27 ส่งคำอวยพร แทนความห่วงใย มอบให้ทหารชายแดน”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเขียนคำอวยพรและความปรารถนาดี ลงใน ส.ค.ส.2565 เพื่อส่งความรักความห่วงใยมอบให้แก่กำลังพลที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามแนวชายแดนและเป็นการรักษาการประเพณีอันดีงามของสังคมไทย สร้างความสุขทั้งผู้รับและผู้ให้ ตามดำริของ ผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 27 จะนำ ส.ค.ส.2565 ส่งมอบให้กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และกองกำลังสุรนารีต่อไป