มทบ.27 มอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Entrance โครงการ”พี่ทหารสานฝัน”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” คอร์สเรียน“ภาษาอังกฤษครูนะออนไลน์ คอร์ส Entrance” ให้กับนักเรียน โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท

โครงการดังกล่าว พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานโครงการพี่ทหารสานฝัน และอาจารย์ศักดิ์ครินช์ จงหาญ หรือ ครูนะ ผู้ดำเนินโครงการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้“ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ได้รับทุนและขยายโอกาสด้านการศึกษาที่ดีขึ้น