“มทบ.27 และ พล.ร.6 ซักซ้อมสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจความพร้อมการซักซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กองพลทหารราบที่ 6 เพื่อให้พิธี ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด