ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

313
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
หจก. ชัยกลการร้อยเอ็ด มอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566
คุณวิลาวัณย์ พ่วงเภตรา ผู้จัดการ หจก. ชัยกลการร้อยเอ็ด ได้บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท และของขวัญ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2566 ให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆในวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ต่อไป