“สานสัมพันธ์ เครือข่ายทหาร เสริมสร้างความรัก สามัคคี”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด ประชุมพบปะแกนนำทหารผ่านศึกนอกประจำการในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม และ จ.ยโสธร จำนวน 42 นาย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของเครือข่ายทหารในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และพัฒนาเครือข่ายไปสู่ความเป็นองค์กรที่มั่นคง