“สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.27 บริจาคสิ่งของสนับสนุนโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ส่งต่อให้น้องๆนักเรียนพื้นที่ห่างไกล”
นาง เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะแม่บ้าน ฯ ร่วมบริจาคสิ่งของ ประกอบด้วย ชุดนักเรียน เสื้อผ้าเก่าสภาพดี อุปกรณ์ส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อจัดทำถุงยังชีพตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” แก่นักเรียนโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะเพื่อทำหนังสืออักษรเบลให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยมี พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานรับมอบสิ่งของ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนากีฬา ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด