“ศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ ที่ปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน และโครงการ โคก หนองนา ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด”
ศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (เสื้อจิตอาสา , เจลล้างมือแอลกอฮอล์) ให้แก่ พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 , กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 27 , หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกำลังพลกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ที่ปฏิบัติภารกิจประกอบอาหาร โรงครัวพระราชทาน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้กิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน และโครงการ โคก หนองนา ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดรังษี ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 31 นาย โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฯ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด