“เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน มทบ.27 เยี่ยมรับขวัญบุตรแรกคลอดของกำลังพล”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้าน ฯ เข้าพบปะครอบครัวของกำลังพลหลังคลอดบุตร ผ่านระบบ zoom จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
.
หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนกำลังพลและครอบครัวที่มีบุตรแรกคลอด จำนวน 3 นาย ณ บ้านพักของกำลังพล พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพล เป็นการดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 2