เมื่อ 15 เม.ย.61
พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ราษฎรที่บ้านเรือนประสบความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ บ้านหนองผือ ม.1, บ้านป่าม่วง ม.5, บ้านโนนค้อ ม.6 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จว.ร.อ.
ซึ่ง บก.ควบคุม กกล.รส.จว.
ร.อ.จัดกำลังพล จาก ร้อย.รส.
ร.16 พัน.1 จำนวน 30 นาย และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่ร่วมกันช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎร
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนโดยเร่งด่วน ในห้วงวันหยุดสงกรานต์ โดยมี พ.ท.โยธิน เชิดนอก ผบ.ร.16 พัน.1,นอภ.เมืองสรวง, ผู้นำชุมชน, จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ในพื้นที่ อ.เมืองสรวง มีบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนเมื่อคืนวันที่ 13 เม.ย.61 จำนวน 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน ดังนี้
1.ตำบลหนองผือ บ้าน 39 หลัง ฉางข้าง 1 หลัง คอกสัตว์ 1 แห่ง
-ม.3 บ้าน 1 หลัง
-ม.4 บ้าน 3 หลัง
-ม. 5 บ้าน 23 หลังฉางข้าว 1 หลัง
-ม. 6 บ้าน 3 หลัง คอกสัตว์ 1 หลัง
-ม. 8 บ้าน 6 หลัง
-ม.9 บ้าน 3 หลัง
2.ตำบลเมืองสรวง บ้าน 1 หลัง ฉางข้าว 2 หลัง โรงเก็บฟาง 1 หลัง
-ม.1 ฉางข้าว 1 หลัง โรงเก็บฟาง 1 หลัง
-ม.5 บ้าน 1 หลัง ฉางข้าว 1 หลัง
3.ตำบลกกกุง ฉางข้าง 1 หลัง คอกสัตว์ 1 แห่ง
-ม.4 ฉางข้าว 1 หลัง คอกสัตว์ 1 หลัง
4. ตำบลคูเมือง บ้าน 5 หลัง ฉางข้าว 1 หลัง
-ม.3 บ้าน 1 หลัง
-ม.8 บ้าน 2 หลัง
-ม.9 บ้าน 2 หลัง ฉางข้าว 1 หลัง

ผลการปฎิบัติ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และราษฎรรู้สึกคุณหน่วยงานทหารที่ส่งกำลังพลช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้