“เสธ.มทบ.27 เข้าตรวจเยี่ยม จนท.ให้บริการประชาชน และ จนท.ขนส่ง ให้พร้อมส่งประชาชนกับไปปฏิบัติงานหลังเทศกาลสงกรานต์ 61”
บ่ายวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานจุดตรวจจุดบริการประชาชน บริเวณจุดตรวจบ้านหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวก ดูแล และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง เป็นการสร้างความอุ่นใจ ใกล้ชิด และไม่ทอดทิ้งประชาชน
ต่อจากนั้น เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมประชาชนที่จะเดินทางกลับไปปฏิบัติงานหลังเทศกาลสงกรานต์ และตรวจการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตรวจวัตความดันและตรวจวัดแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขนส่งมวลชน ในการเดินทางกลับไปปฏิบัติงานโดยสวัสดิภาพ