“มทบ.27 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 68 ปี”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 68 ปี ณ บริเวณลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาบ้านเมืองให้เป็นปกติสุข ตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
โดยมีพิธีทางศาสนา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และการมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 10 นาย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด