“สุดอาลัย”
ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมกำลังพลที่เสียชีวิต”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรม จ่าสิบเอก ชัยชนะ พฤฒิสาร กำลังพลสังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, กำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมไว้อาลัยแก่กำลังพลที่เสียชีวิตและครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ณ วัดสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด