ผบ.มทบ.27 ให้การต้อนรับ องคมนตรี ในโอกาสเชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โพนทอง และ อ.เสลภูมิ
เมื่อ 4 ส.ค.61 เวลา 08.45 ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าใ้ห้ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 322 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.โพนทอง และ อ.เสลภูมิ จว.ร.อ. โดยมี พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 พร้อมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ.และ หน.ส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
เวลา 10.15 องคมนตรี เดินทางไปยังห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากนั้น ได้เดินทางไปยัง หอประชุมอำเภอเสลภูมิ นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ. กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เสลภูมิ องคมนตรี ได้มอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 192 ชุด แก่ผู้ประสบภัย ต่อจากนั้น ได้ เดินทางไปยัง บ้านโพธิ์ซัน ต.นางาม อ.เสลภูมิ จว.ร.อ. เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ต่อมาเวลา 13.30 น. องคมนตรี เดินทางไปยัง หอประชุมโรงเรียนบ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จว.ร.อ. นาย วัลลภ จินดาเงิน นอภ.โพนทอง กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องคมนตรี ได้มอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 130 ชุด ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงห่วงใย ถึงราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากประสบอุทกภัย ขอให้มีขวัญกำลังใจและผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ทั้ง 2 พื้นที่ ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างรู้สึกปลาบปลื้มยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.61 เกิดสภาวะฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่ จว.ร.อ. ทำให้น้ำล้นตลิ่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ 2 อำเภอ 15 ตำบล 80 หมู่บ้าน 608 หลังคาเรือน จว.ร.อ.ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือ โดย ศบภ.มทบ.27 ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยดังนี้ จัดกำลังพล 150 นายซ่อมแซมผนังกั้นน้ำบ้านท่าทางเกวียน ตั้งแต่ 18 – 21 ก.ค. 61 จัดรถครัวสนาม พร้อมชมรมแม่บ้าน มทบ.27 จิตอาสาพระราชทาน ประกอบอาหาร จำนวน 1,700 กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายประชาชน
จัดกำลังพลและเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางและขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่ปลอดภัย
จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าตรวจสุขภาพ และให้การรักษาประชาชน 7 ครั้ง