“มณฑลทหารบกที่ 27 มอบปฏิทินเก่าเพื่อทำอักษรเบรลล์ ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณศิริรัตน์ พละไกร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสัน ร่วมมอบปฏิทินเก่าเพื่อทำอักษรเบรลล์ พร้อมทุนการศึกษา และน้ำดื่ม ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส โดยมี นาย วิฑูรวงศ์ทอง วิฑูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
.
ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน Army Barber ตัดผมให้กับนักเรียนเพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งหน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด