“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมหน่วยและตรวจสอบความพร้อมประเมินผลการประกวดนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสอบประเมินผล การประกวดนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธ จากคณะกรรมการกองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องประชุม กองบังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อตรวจสอบความพร้อมในด้านเอกสาร ระบบนิรภัย และระบบการรักษาความปลอดภัยต่างๆภายในคลังอาวุธ ให้มีประสิทธิภาพ